ul. Kościuszki 9  87-621-75-20   wsd@diecezja.elk.pl A A A  

Rektor

Wyższemu Seminarium Duchownemu Diecezji Ełckiej przewodzi rektor, który odpowiada za całość formacji seminaryjnej. Do jego zadań należy m.in. troska o integralność i harmonię drogi wychowawczej, towarzyszenie seminarzystom w rozwijaniu powołania oraz poznawanie ich we wszystkich aspektach dotyczących formacji.

Od 2021 r. rektorem WSD w Ełku jest ks. kan. dr Marcin Sieńkowski
tel. (087) 621 75 20, e-mail: wsd@diecezja.elk.pl


Wicerektor

W określonych obszarach życia seminaryjnego rektora wspiera wicerektor, a w razie potrzeby jest jego zastępcą.

Od 2010 r. funkcję wicerektora pełni ks. kan. dr Maciej Maciukiewicz


Ojciec Duchowny

Za duchowy wymiar formacji seminaryjnej jest odpowiedzialny ojciec duchowy. Spoczywają na nim zadania związane z organizowaniem rekolekcji, dni skupienia, głoszeniem konferencji, troską o liturgię i wspólną modlitwę, kierownictwem duchowym i słuchaniem spowiedzi.

Od 2019 r. ojcem duchownym jest ks. kan. dr Paweł Tarasiewicz


Prefekt alumnów

Koordynacja formacji ludzkiej jest powierzona prefektowi. Jego główne zadanie polega na systematycznym towarzyszeniu alumnom w ich rozwoju ku pełni człowieczeństwa.

Od 2017 r. prefektem jest ks. mgr lic. Artur Hałucha


Od 2022 r. formacja naszych seminarzystów na etapie propedeutycznym odbywa się w międzydiecezjalnym domu formacyjnym w Klebarku Wielkim. Nad rozeznawaniem i wzrostem w powołaniu ełckich alumnów czuwa prefekt etapu propedeutycznego oraz ojciec duchowny.

HOSIANUM Rok propedeutyczny FACEBOOK Boża Ekipa

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM