ul. Kościuszki 9  87-621-75-20   wsd@diecezja.elk.pl A A A  

HISTORIA

Na mocy bulli papieskiej Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25.03.1992 r. nastąpiła reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. W wyniku tej przemian została utworzona diecezja ełcka. Pierwszy Biskup Ełcki, ks. bp  Wojciech Ziemba, przystąpił natychmiast do organizacji struktur w nowo utworzonej diecezji. Jedną z jego pierwszych decyzji było erygowanie diecezjalnego seminarium. W dekrecie powołującym je do istnienia napisał: Aby Kościół Ełcki mógł należycie wypełniać swoje apostolskie i kapłańskie zadania nałożone przez Chrystusa, na podstawie kanonu 232 i 237 §1 KPK (…) powołuję do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej. Powołanie do istnienia seminarium miało miejsce w Wielki Czwartek 16.04.1992 r. Nastąpiło to zaledwie w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w Ełku.

Dzisiaj, nasza wspólnota seminaryjna dziękuje Bogu i cieszy się każdym dniem, każdą osoba i każdym wydarzeniem, które utworzyły ten barwny fragment mozaiki diecezji ełckiej.

WSD EŁK W STRUKTURACH UWM

W roku 2000 Seminarium Duchowne zostało włączone w struktury nowo powstałego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od dnia 28 sierpnia 2000 roku Seminarium zostało afiliowane do wydziału Teologii.  Alumni naszej wspólnoty są jednocześnie studentami tego wydziału, a po zakończeniu sześcioletniego cyklu studiów i obronie pracy, uzyskują tytuł magistra teologii.

BUDYNEK WSD EŁK

Seminarium znajduje się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 9 naprzeciwko Katedry św. Wojciecha w Ełku. W budynku niegdyś funkcjonowało Studium Medyczne. Na początku obiekt przeszedł gruntowny remont w celu przystosowania go do potrzeb seminaryjnych. Inwestycja mogła się odbyć dzięki wsparciu ofiarodawców. W latach 1998-2000 została rozbudowana część mieszkalna alumnów i kuchnia.

Kolejnym dużym projektem rozbudowy seminarium była budowa kaplicy i biblioteki. Pierwotnie za kaplicę służyła jedna z większych sal przystosowana do potrzeb kultu. Prace budowlane nowego budynku rozpoczęły się w 2010 r. Dnia 5 listopada 2011 r. został wmurowany kamień węgielny, a 6 października 2016 r. J.E. ks. bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki poświęcił nową kaplicę Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Odpust w kaplicy seminaryjnej obchodzimy w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego – wtedy wypada święto patronalne.

30-LECIE WSD W EŁKU

W 2022 r. minęło trzydzieści lat od erygowania ełckiego seminarium. Ponieważ w tym roku 16 kwietnia przypadała Wielka Sobota, dziękczynienie za WSD i wszystkie formowane w nim powołania miało miejsce 9 czerwca 2022 r. i zostało połączone z odpustem obchodzonym w kaplicy seminaryjnej w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Jerzy Mazur, a homilię wygłosił ks. kan. dr Zdzisław Golan, proboszcz parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie, a niegdyś wicerektor WSD w Ełku. Ważnym punktem obchodów była konferencja pt. „O naśladowaniu Chrystusa po zakończonej formacji do kapłaństwa. Trudności i wyzwania w codziennym życiu prezbitera”, którą wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Wśród uczestników seminaryjnego święta znalazło się wielu znamienitych gości na różny sposób związanych z ełckim seminarium w jego trzydziestoletniej historii. Oprócz absolwentów, byłych formatorów (ks. Marek Bednarski, ks. Dariusz Brozio, ks. Tadeusz Herman, ks. Andrzej Jaśko, ks. Stanisław Jóźwiak, ks. Wojciech Kalinowski, ks. Marian Salamon, ks. Antoni Skowroński, ks. Dariusz Zalewski), rektorów zaprzyjaźnionych seminariów (ks. Robert Bączyk, ks. Marian Strankowski, o. Jacek Wojcieszko), aktualnych wykładowców, samorządowców, przyjaciół i dobroczyńców na uroczystość przybyli także byli profesorowie, którzy stanowili pierwszą kadrę wykładowców (ks. Zygmunt Kopiczko, ks. Kazimierz Łatak, ks. Maciej Maciejewski) oraz dziekan Wydziału Teologii UWM (ks. Marek Żmudziński).

Od początku po dziś dzień wspólnota seminaryjna otrzymała i nadal otrzymuje wiele dobra. Dlatego ogromną wdzięczność za troskę, wsparcie (duchowe i materialne) oraz obecność kierowaliśmy i wciąż kierujemy pod adresem biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, formatorów, wykładowców, pracowników administracji, samorządowców, a zwłaszcza wiernych Kościoła ełckiego – przyjaciół i ofiarodawców! Zdajemy sobie sprawę, że wkład wymienionych osób jest ogromny i bezcenny. Z tego powodu w modlitwie i Mszy św. pamiętamy i dziękujemy Bogu za okazaną miłość. Szczególną wdzięczność wyrażamy za modlitewną troskę podejmowaną w intencji powołań oraz za kleryków i kapłanów!

W ciągu trzech ostatnich dekad (1992-2021) formację w ełckim seminarium podejmowało 407 seminarzystów. Spośród tej liczby 219 kleryków zostało prezbiterami diecezji ełckiej. Do tej grupy w maju 2022 r. dołączyło dwóch neoprezbiterów.

PATRON

Dnia 19 marca 2019 r. J.E. ks. bp Jerzy Mazur nadał Wyższemu Seminarium Duchownemu w Ełku patronat św. Józefa. Do tego wydarzenia wspólnota seminaryjna przygotowywała się przez dzień skupienia poświęcony zawierzeniu osobie św. Józefa oraz poprzez pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Rok 2021, rok św. Józefa był dla seminarium czasem odnowy oraz ponownego wpatrzenia się w wzór świętego patrona.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM